Sida 13 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Kommandot Rapport på fliken Skapa och Verktyg för rapportlayout med fliken Formatering

Nya rapporter skapas nu verkligen snabbt.

Du skapar en ny rapport i Access 2007 genom att klicka på fliken Skapa och sedan på Rapport. Den nya rapporten baseras på det objekt som är öppet eller det som du har markerat i navigeringsfönstret.

Den nya rapporten öppnas i layoutvyn och i menyfliksområdet visas Verktyg för rapportlayout med tre flikar: Formatering, Ordna och Utskriftsformat. (Flikarna visas endast när de kan användas.) Med hjälp av kommandona på flikarna kan du ändra utseendet på kontroller och etiketter, samt välja marginaler, pappersstorlek och andra utskriftsalternativ. Naturligtvis kan du förhandsgranska ändringarna medan du gör dem. Det får du prova på i övningen som följer.

Sida 13 av 21FÖREGNÄSTA