Sida 24 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Menyflikarna för en ny avtalad tid, 5 mintuer har markerats i listan Påminnelse


Outlook används inte bara för e-post utan även för att planera tid, vilket du gör i kalendern. När du skapar eller öppnar ett objekt i kalendern visas de grupper och kommandon som du använder för att hantera tid i menyflikarna.

Oavsett vilken typ av kalenderpost som du skapar anges en påminnelse automatiskt. Gör så här om du vill ändra påminnelsetiden för en avtalad tid:

Bildtext 1 Öppna listan Påminnelse genom att klicka på pilen på fliken Avtalad tid och markera sedan en tid.
Bildtext 2 När du har ändrat tiden klickar du på Spara och stäng längst till vänster på menyflikarna.

Obs!    Sättet som du anger standardpåminnelsetiden för alla avtalade tider har inte ändrats. Det gör du fortfarande genom att klicka på AlternativVerktyg-menyn i huvudfönstret i Outlook, och sedan ange standardtiden under Kalender på fliken Inställningar.

Sida 24 av 36FÖREGNÄSTA