Sida 15 av 35FÖREGNÄSTA

Jobba snabbare i Word 2007

Styckegruppen på fliken Start

Missa inte gruppen Stycke på fliken Start.

När du har öppnat ett dokument och skrivit text i det vill du säkert formatera texten. Många välbekanta formateringskommandon finns i gruppen Tecken på fliken Start, till exempel Fet, Kursiv och Teckenstorlek. Här finns också många andra användbara formateringsalternativ.

I gruppen Stycke finns de populära kommandona för punktlistor, numrerade listor och flernivålistor, samt kommandon för indrag och justering.

Kom ihåg att klicka på den lilla diagonala pilen Bild av knapp, dialogruteikonen, i det nedre högra hörnet i gruppen, om inte alla vanliga alternativ visas. Om du klickar på pilen i gruppen Stycke öppnas en dialogruta som du kanske känner igen sedan tidigare. I den kan du ange inställningar för indrag, kontroll av enstaka rader och mycket annat.

Sida 15 av 35FÖREGNÄSTA