Sida 8 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Spela upp animeringen om du vill se hur du lägger till en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst och sedan tar bort den igen.

Om du ofta använder kommandon som inte är så lättillgängliga som du skulle önska kan du enkelt lägga till dem i verktygsfältet Snabbåtkomst som är placerat ovanför menyfliksområdet när du startar ett Microsoft Office-program. Kommandona i det här verktygsfältet är alltid synliga och nära till hands.

Om du exempelvis använder Spåra ändringar i Word eller Excel varje dag för att aktivera omarbetningsmarkeringar och vill slippa klicka på fliken Granska för att komma åt kommandot varje gång, lägger du till Spåra ändringar i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Högerklicka på Spåra ändringar på fliken Granska och klicka sedan på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst. Om du vill ta bort en knapp högerklickar du på den och klickar sedan på Ta bort från verktygsfältet Snabbåtkomst.

Klicka på Spela upp om du vill visa hur man lägger till en knapp i verktygsfältet och sedan tar bort den.

Sida 8 av 20FÖREGNÄSTA