Sida 6 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Spela upp animeringen om du vill visa hur en knapp läggs till i verktygsfältet Snabbåtkomst och sedan tas bort.

Om du ofta använder kommandon som inte är så lättillgängliga som du skulle vilja, lägger du till dem i verktygsfältet Snabbåtkomst, som finns ovanför menyfliksområdet när du först startar Excel 2007. I det verktygsfältet är kommandona alltid synliga och nära till hands.

Om du till exempel använder Autofilter varje dag, och du inte vill behöva klicka på fliken Data för att komma åt kommandot Filtrera varje gång, kan du lägga till Filtrera i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Det gör du genom att högerklicka på Filtrera på fliken Data och sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Om du vill ta bort en knapp från verktygsfältet högerklickar du på knappen och sedan på Ta bort från verktygsfältet Snabbåtkomst.

Klicka på Spela upp om du vill visa hur man lägger till en knapp i verktygsfältet och sedan tar bort den.

Sida 6 av 24FÖREGNÄSTA