Sida 14 av 20FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med Access 2007

Klicka på knappen Övning i Access så att Access-programfönstret öppnas tillsammans med ett fönster med övningsinstruktioner

Hämtningsstorlek: 268 kB (<2 min @ 56 kbit/s)

Har du inte 2007-versionen av Office? Du kan hämta en kostnadsfri 60-dagars utvärderingsversion och göra övningarna i den eller köpa programmet nu.

Övning i Access
Har du problem med övningen?
HjälpLäs våra felsökningstips


Nu kommer du att få prova på sidan Komma igång, mallar, navigeringsfönstret och menyfliksområdet.

Om övningen

När du klickar på Övning i Access, hämtas en övningsdatabas som öppnas i Access. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas. Obs!     Du måste ha Access 2007 installerat på datorn.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Var finns mallarna?

I navigeringsfönstret.

På sidan Komma igång.

Office Online.

Var visas databasobjekten?

I menyfliksområdet.

På sidan Komma igång.

I navigeringsfönstret.

Var finns kommandon och knappar för att arbeta med data?

I menyfliksområdet.

I navigeringsfönstret.

På sidan Komma igång.

Sida 14 av 20FÖREGNÄSTA