Sida 8 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Klicka på knappen Övning i Access när du vill öppna Access-fönstret och fönstret med övningsinstruktionerna

Filstorlek: 296 kB (<2 min. vid 56 kbit/s)

Övning i Access
Har du problem med övningen?
HjälpLäs våra felsökningstips


Nog med introduktioner och demonstrationer! Nu är det dags för dig att själv prova på att arbeta i Access 2007.

Om övningen

När du klickar på Övning i Access öppnas Access. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas. Obs!     Du måste ha Access 2007 installerat på datorn.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Du kan anpassa genom att lägga till dina favoritkommandon.

Sidan Komma igång med Microsoft Office Access.

Verktygsfältet Snabbåtkomst.

Menyfliksområdet.

Flikar och grupper.

Vilket av följande objekt visas på sidan Komma igång med Microsoft Office Access?

Navigeringsfönstret

Fliken Skapa.

Microsoft Office-knappen

Kommandot Tabellmallar.

Hur har menyfliksområdet organiserats?

Kommandon har ordnats alfabetiskt.

Kommandon som inte behövs visas inte.

Kommandon har grupperats kring vanliga uppgifter.

Kommandon visas på menyer.

Var ställer du in Access-alternativ?

På Microsoft Office Online.

På Komma igång-sidan.

I navigeringsfönstret för varje ny databas.

I menyn för Microsoft Office-knappen.

Sida 8 av 21FÖREGNÄSTA