Sida 20 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Klicka på knappen Övning i Access när du vill öppna Access-fönstret och fönstret med övningsinstruktionerna

Filstorlek: 748 kB (<1 min. vid 56 kbit/s)

Övning i Access
Har du problem med övningen?
HjälpLäs våra felsökningstips


För den här övningen måste du hämta en fil som innehåller vissa data så att du kan prova på att spara en fil i olika format.

Om övningen

När du klickar på Övning i Access, hämtas en övningsdatabas som öppnas i Access. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas. Obs!     Du måste ha Access 2007 installerat på datorn.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Vilket av följande påståenden om filformatet i Access 2007 är sant?

Det baseras på XML.

Det kan användas i alla tidigare versioner av Access.

Det medför ökad säkerhet och minskar filstorleken.

Det kräver att du konfigurerar om skrivaren.

Hur använder du en äldre databas i Access 2007?

Öppnar databasen och använder kommandot Spara som.

Skickar den som en bifogad fil i ett e-postmeddelande med hjälp av Microsoft Office Outlook 2007.

Öppnar databasen i Access 2007 så att den uppgraderas automatiskt.

Öppnar databasen och exporterar dess data till en ny tom databas i Access 2007.

Access 2007-databaser kan inte delas med personer som använder äldre versioner av Access.

Falskt.

Sant.

Var finns kommandot Spara som?

I verktygsfältet Snabbåtkomst.

På fliken Start.

I menyn för Microsoft Office-knappenBild av knapp.

Under Access-alternativ.

Sida 20 av 21FÖREGNÄSTA