Sida 14 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Klicka på knappen Övning i Access när du vill öppna Access-fönstret och fönstret med övningsinstruktionerna

Filstorlek: 296 kB (<2 min. vid 56 kbit/s)

Övning i Access
Har du problem med övningen?
HjälpLäs våra felsökningstips


Nu ska du skapa en databas, en tabell, ett formulär och en rapport, och det tar bara några minuter med Access 2007.

Om övningen

När du klickar på Övning i Access öppnas Access. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas. Obs!     Du måste ha Access 2007 installerat på datorn.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


På vilket sätt skapar du snabbast en databas för dina kontakter?

Jag hämtar databasmallen Kontakter.

Jag klickar på Tom databas.

Jag söker efter en databas på Internet.

Jag köper en adressbok

Hur gör du om du vill basera en ny rapport på en befintlig tabell?

Kopierar tabellens data och klistrar in dem i rapporten.

Markerar en tabell i navigeringsfönstret och klickar på Rapport på fliken Skapa.

Sparar tabellen som en rapport.

Klickar på Ny tabell i gruppen Rapporter på fliken Skapa.

Formatering som görs via Verktyg för formulärlayout sparas så snart den visas på skärmen, så var försiktig.

Sant.

Falskt.

Vilket av följande alternativ är en sorts tabellmall?

Händelser

Ärenden

Uppgifter

Alla tre

Sida 14 av 21FÖREGNÄSTA