Sida 10 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Klicka på Övning i Word för att öppna programfönstret för Word och ett fönster med övningsinstruktioner

Hämtningsstorlek: 16 kB (<1 min vid 56 kbit/s)

Övning i Word
Har du problem med övningen?
HjälpLäs våra felsökningstips


Under övningen ska få du bekanta dig med menyfliksområdet genom att först arbeta i Word 2007 och sedan i Excel 2007.

Om övningen

När du klickar på Övning i Word längst ned på den här sidan hämtas ett övningsdokument till din dator och öppnas i Word. Dessutom visas övningsinstruktionerna i ett separat fönster.

Obs!     Du måste ha både Word 2007 och Excel 2007 installerade på datorn.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Var i menyfliksområdet hittar du kommandona Klistra in, Klipp ut och Kopiera?

På den sista fliken.

På den första fliken.

I verktygsfältet Snabbåtkomst.

Du byter dator från en med hög skärmupplösning till en med låg skärmupplösning och kan då inte se kommandona i en grupp. Vad gör du?

Klickar på fliken Visa.

Klickar i verktygsfältet Visa.

Klickar på pilen i gruppen.

Vad var det du under övningen måste göra för att ta fram verktygsfältet Mini med alla formateringsalternativen?

Klicka på fliken Infoga.

Klicka i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Markera text.

Under övningen lärde du dig att ta fram Bildverktyg i Word. Vad måste du göra för att ta fram dem igen om de försvinner?

Klicka på bilden.

Klicka i menyfliksområdet.

Högerklicka i menyfliksområdet och markera en flik.

Sida 10 av 20FÖREGNÄSTA