Sida 35 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Klicka på Övning i Outlook för att öppna programfönstret för Outlook och ett fönster med övningsinstruktioner

Hämtningsstorlek: 344 kB (< 2 min vid 56 kbit/s)

Övning i Outlook
Har du problem med övningen?
HjälpLäs våra felsökningstips


Nu får du möjlighet att öva dig på att arbeta med bifogade filer i Outlook.

Om övningen

När du klickar på Övning i Outlook öppnas Outlook och en övningsfil hämtas till datorn. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas bredvid Outlook (se bilden). Du öppnar övningsfilen från Outlook.Obs!     Du måste ha Outlook 2007 installerat på datorn.

Innan du börjar

Stäng Outlook om programmet körs.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Om du vill skicka med ett Outlook-meddelande som e-postbilaga klickar du på Bifoga fil och sedan på:

Fil.

Meddelande.

Objekt.

Om du vill skicka med en bild infogad i meddelandetexten, då:

Använder du RTF-formatet.

Använder kommandot Fil på fliken Infoga.

Använder kommandot Bild från fil på fliken Infoga.

Du har lärt dig att när du infogar en bild infogad i meddelandetexten visas Bildverktyg och när du klickar utanför bilden försvinner bildverktygen. Hur visar du dem igen?

Klickar på VerktygsfältVisa-menyn i huvudfönstret i Outlook.

Klicka på bilden i meddelandet.

Infogar ytterligare en bild i meddelandet.

Du har tagit emot ett meddelande med två JPEG-bilder bifogade. Vilket är det snabbaste sättet att avgöra om du vill spara bilderna?

Öppna meddelandet och dubbelklicka på var och en av ikonerna för de bifogade filerna.

Klicka på ikonerna för de bifogade filerna i Läsfönster.

Högerklicka på ikonen för den bifogade filen i Läsfönster och klicka på Öppna.

I Office 2007 används nya filformat för många program. Hur har Outlook 2007 påverkats?

När du skapar ett nytt e-postmeddelande används de nya filformaten.

De bifogade filer som du skickar och tar emot kan ha de nya filformaten.

Bifogade filer visas i linje med texten i e-postmeddelandet.

Sida 35 av 36FÖREGNÄSTA