Sida 9 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

Klicka på knappen Övning i Outlook om du vill öppna Outlook-fönstret och övningsfönstret

Övning i Outlook
Har du problem med övningen?
HjälpLäs våra felsökningstips


Du har nu lärt dig hur de fyra olika kalenderposterna fungerar. Nu ska du få prova på att skapa alla fyra typerna i ditt eget Outlook-program.

Om övningen

När du klickar på Övning i Outlook öppnas Outlook. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas bredvid (se bilden). Obs!     Du måste ha Outlook 2007 installerat på datorn.

Innan du börjar

Stäng Outlook om programmet körs.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Om du vill visa kalendern måste du avsluta och starta om Outlook.

Sant

Falskt

Vilket av följande anger du lämpligast som en händelse i kalendern?

En fest som börjar klockan 16:00 och slutar klockan 18:00.

En födelsedag.

Ett tandläkarbesök.

Vilken typ av kalenderpost bör du använda om andra på arbetsplatsen ska delta?

Ett möte.

En avtalad tid.

En händelse.

Vad händer när du markerar en uppgift som slutförd?

Den tas bort från Outlook.

Den flyttas till Att göra-fältet.

Den visas överstruken och kvarstår på den dag då den slutfördes.

Sida 9 av 17FÖREGNÄSTA