Sida 16 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

Klicka på knappen Övning i Outlook om du vill öppna Outlook-fönstret och övningsfönstret

Övning i Outlook
Har du problem med övningen?
HjälpLäs våra felsökningstips


Nu ska du få chansen att använda återkommande aktiviteter, påminnelser och kategorier i ditt eget Outlook-program. Du ska också få lära dig att ändra visningen av tid samt ett sätt att dela schemat med andra.

Om övningen

När du klickar på Övning i Outlook öppnas Outlook. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas bredvid (se bilden). Obs!     Du måste ha Outlook 2007 installerat på datorn.

Innan du börjar

Stäng Outlook om programmet körs.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Inför möten och avtalade tider visas en påminnelse automatiskt 15 minuter före aktiviteten. Du kan dock ändra inställningen för den automatiska påminnelsen.

Sant.

Falskt.

Du har dubbelklickat på en återkommande avtalad tid för att ändra den. I dialogrutan som öppnas visas två alternativ. Vilket alternativ använder du om du vill ändra informationen för samtliga förekomster av den avtalade tiden?

Öppna denna förekomst.

Öppna alla avtalade tider.

Öppna alla förekomster.

Ett möte hålls regelbundet den första dagen i månaden, och ska hållas även under det kommande årets tolv månader. Hur många gånger måste du skriva in informationen om mötet?

En.

12.

365.

Du ska till tandläkaren och måste lämna kontoret en timme före den bokade tandläkartiden. Hur gör du för att komma ihåg det utan att ändra den avtalade tidens riktiga starttid i kalendern?

Jag schemalägger den avtalade tiden så att den startar en timma tidigare i kalendern.

Jag schemalägger den avtalade tiden på den korrekta starttiden och skapar en påminnelse som visas en timme före den avtalade tiden.

Jag planerar in den avtalade tiden som en händelse för dagen.

Du kan använda färgkategorier om du vill färgkoda kalenderposter.

Sant

Falskt

En streckad linje vid en avtalad tid innebär att tiden har angetts som:

Upptagen

Frånvarande

Preliminärt

Sida 16 av 17FÖREGNÄSTA