Sida 7 av 13FÖREGNÄSTA

Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok

Klicka på knappen Övning i Excel när du vill öppna Excel-fönstret och fönstret med övningsinstruktionerna

Filstorlek: 16 kB (<1 min. vid 56 kbit/s)

Övning i Excel
Har du problem med övningen?
HjälpLäs våra felsökningstips


Nu är det dags att öva på det som du har lärt dig. Du ska få byta namn på ett kalkylblad, förflytta dig mellan kalkylblad och även lära dig kortkommandon för detta. Du ska också lägga till färg på bladflikarna, ta bort kalkylblad och lära dig använda Namnrutan.

Om övningen

När du klickar på Övning i Excel hämtas ett övningskalkylblad som öppnas i Excel. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas. Obs!     Du måste ha Excel 2007 installerat på datorn.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Du behöver en ny arbetsbok. Hur skapar du den?

Klicka på Infoga i gruppen Celler, och klicka sedan på Infoga blad.

Klicka på knappen Microsoft Office , och klicka sedan på Ny. Klicka på Tom arbetsbok i fönstret Ny arbetsbok.

Klicka på Infoga i gruppen Celler, och klicka sedan på Arbetsbok.

Namnrutan visar innehållet i den aktiva cellen.

Sant.

Falskt.

I ett nytt kalkylblad måste du börja med att skriva i cell A1.

Sant.

Falskt.

Varje ny arbetsbok innehåller tre kalkylblad. Du kan ändra det automatiska antalet om du vill.

Sant.

Falskt.

Sida 7 av 13FÖREGNÄSTA