Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok

Klicka på knappen Övning i Excel när du vill öppna Excel-fönstret och fönstret med övningsinstruktionerna

Filstorlek: 16 kB (<1 min. vid 56 kbit/s)

Övning i Excel
Har du problem med övningen?
HjälpLäs våra felsökningstips


Under övningen får du lära dig skillnaden mellan att använda TABB och RETUR samt vad du gör om du råkar skriva fel. Du ska skriva in datum och klockslag. Du får lära dig en del om formelfältet och vad du gör om texten är för lång för en cell. Du får också prova på att använda funktionerna Autofyll och Komplettera automatiskt.

Om övningen

När du klickar på Övning i Excel hämtas ett övningskalkylblad som öppnas i Excel. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas. Obs!     Du måste ha Excel 2007 installerat på datorn.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


När du trycker på RETUR flyttas markeringen en cell åt höger.

Sant.

Falskt.

Om du vill lägga till ett bråktal, t.ex. 1/4, måste du först infoga .

En etta.

En nolla.

Ett minustecken.

Du fick lära dig i övningen att ####Section:End;Type:3####Section:End;Type:2####Section:Start;Title:Redigera data och revidera kalkylblad;Type:2;Name:BMrp10076650img:ZA010093434;type:gif;lc:swedishSection:End;Type:3####Section:Start;Title:Redigera data;Type:3;Name:BMrp10076668img:ZA010092881;type:gif;lc:swedishimg:ZA001093948;type:gif;lc:swedishimg:ZA001093949;type:gif;lc:swedishimg:ZA001093950;type:gif;lc:swedishSection:End;Type:3####Section:Start;Title:Ta bort dataformatering ;Type:3;Name:BMrp10076669img:ZA010092884;type:gif;lc:swedishimg:ZA001093948;type:gif;lc:swedishimg:ZA001093949;type:gif;lc:swedishimg:ZA001093950;type:gif;lc:swedishimg:ZA010092697;type:gif;lc:swedishSection:End;Type:3####Section:Start;Title:Infoga en kolumn eller en rad;Type:3;Name:BMrp10076670Section:End;Type:3####Section:Start;Title:Övning;Type:3;Name:BMrp10076654img:ZA010193678;type:gif;lc:swedishimg:ZA010254396;type:jpg;lc:swedishSection:End;Type:3####Section:End;Type:2####Section:Start;Title:Feedback;Type:2;Name:BMrp10076647####Section:End;Type:3####Section:End;Type:2####Section:Start;Title:Snabbreferens;Type:2;Name:BMrp10076658img:ZA010092677;type:gif;lc:swedishimg:ZA010092679;type:gif;lc:swedishimg:ZA010092693;type:gif;lc:swedishimg:ZA010092679;type:gif;lc:swedishimg:ZA010098510;type:gif;lc:swedishimg:ZA010092679;type:gif;lc:swedish