Sida 19 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Klicka på Övning i Excel för att öppna programfönstret för Excel och ett fönster med övningsinstruktioner

Filstorlek: 19 kB (<1 min vid 56 kbit/s)

Nu ska du öva på vardagsuppgifter i ett Excel 2007-kalkylblad.

Om övningen

När du klickar på Övning i Excel hämtas ett övningskalkylblad som öppnas i Excel. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas. Obs!     Du måste ha Excel 2007 installerat på datorn.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


När du ska infoga en kolumn börjar du med att klicka i gruppen Celler på fliken Start.

Sant.

Falskt.

I övningen fick du lära dig att skriva ut kolumn- och radrubriker. Vilken flik finns det alternativet på?

Start.

Sidlayout.

Data.

Var finns den knapp som du behöver för att öppna och stänga filer?

På den första fliken.

I det övre vänstra hörnet i fönstret.

Under menyfliksområdet.

I sidlayoutvyn vill du lägga till ett sidhuvud i kalkylbladet, men de kommandon som du behöver visas inte. För att komma åt dem måste du klicka i området "Klicka för att lägga till sidhuvud".

Sant.

Falskt.

Sida 19 av 24FÖREGNÄSTA