Sida 10 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Klickövning i Excel-knappen för att öppna Excel-programfönstret och fönstret med övningsinstruktioner

Filstorlek: 9 kB (<1 min vid 56 kbit/s)

Nu är det dags att själv testa det nya menyfliksområdet.

Om övningen

När du klickar på Övning i Excel hämtas ett övningskalkylblad som öppnas i Excel. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas. Obs!     Du måste ha Excel 2007 installerat på datorn.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Du kan anpassa Excel 2007 genom att lägga till kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Sant.

Falskt.

I övningen fick du lära dig att om du inte gillar allt vitt utrymme i sidlayoutvyn, är det enda alternativet att ändra till normalläget.

Sant.

Falskt.

Det bästa sättet att komma igång med Excel 2007 är att gå till .

Verktygsfältet Visa.

Fliken Start.

Microsoft Office-knappen.

Vissa kommandon visas bara när de behövs.

Sant.

Falskt.

Sida 10 av 24FÖREGNÄSTA