Sida 1 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

Bilder för möte, återkommande händelse, klocka
Information om grundläggande kalenderposter i Microsoft Office Outlook 2007. Planera in aktiviteter i kalendern på ett effektivt sätt. Hålla reda på viktiga datum med hjälp av återkommande aktiviteter och påminnelser.

Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • Två lektioner som du gör i din egen takt och två praktiska övningar. Du måste ha Outlook 2007 för att kunna göra övningarna.
  • Ett kort test i slutet av varje lektion. Test betygsätts inte.
  • En snabbreferens som du tar med dig efter att du har slutfört kursen.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • använda rätt typ av kalenderobjekt för varje tillfälle
  • skapa påminnelser så att du med hjälp av kalendern kommer ihåg aktiviteter
  • skapa återkommande poster för att snabbt schemalägga aktiviteter som inträffar mer än en gång
  • använda färger och ledig/upptagen-symboler för att visa kalenderposter efter dina behov.

När du antecknar något i en papperskalender finns det inte så många alternativ att välja mellan. Du fattar tag i blyertspennan, eller kulspetspennan om du är modig, och börjar skriva. Enkelt.

I Outlook har du betydligt fler möjligheter: Du kan exempelvis välja mellan att planera in ett möte eller en avtalad tid, eller mellan en enstaka aktivitet och återkommande aktiviteter. Du kan markera tiden i schemat som upptagen, ledig eller preliminärbokad, och om du vill kan du låta Outlook påminna dig om när du måste gå till ett möte.

Om du vill veta mer om den här kursen läser du avsnitten Mål och Om den här kursen eller tittar i innehållsförteckningen. Klicka sedan på Nästa för att starta den första lektionen.

Sida 1 av 17FÖREGNÄSTA