Sida 3 av 20FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med Access 2007

Access-tabell med namn och kontaktuppgifter

Enkelt med tabeller.

Om du har data har du listor. I Access omvandlas listorna till tabeller. Tabeller är indelade i rader efter post och i kolumner efter kategori. Raderna kallas poster och kolumnerna kallas fält.

Posten för varje anställd innehåller fält för bland annat för- och efternamn, e-postadress och befattning. Posten för varje utgift innehåller datum, belopp, syfte och så vidare. Du kan använda tabellerna som skapats åt dig i en Access-mall eller själv välja vad du vill att den ska innehålla.

Indelningen i tabeller är det som gör Access så effektivt. Men vad är det med Access-tabeller som skiljer sig från listor eller Excel-kalkylblad? Det kommer härnäst.

Sida 3 av 20FÖREGNÄSTA