Sida 3 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

Kalender i veckovy


Börja från början. Innan du kan visa innehållet i kalendern måste du öppna den. Det här är två sätt att visa kalendern:

  • Klicka på Kalender i navigeringsfönstret.
  • Klicka på ett datum i Datumbläddring (som finns högst upp i Att göra-fältet).

Datumbläddring med hel månad markerad

Medan du tittar i kalendern använder du knapparna högst upp i fönstret när du navigerar och visar eller döljer uppgifter:

Bildtext 1 Klicka på Dag, Vecka eller Månad om du snabbt vill byta vy.
Bildtext 2 Med knapparna Framåt och Bakåt flyttar du genom kalendern.
Bildtext 3 Med andra knappar kan du visa eller dölja dagar eller uppgifter, beroende på vyn.
Sida 3 av 17FÖREGNÄSTA