Sida 12 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Öppna en fil som har skapats i Excel 2003, och Excel-alternativ längst ned på menyn

Bildtext 1 Klicka på Microsoft Office-knappen så att den här menyn öppnas.
Bildtext 2 Öppna en befintlig arbetsbok genom att klicka på Öppna på menyn.
Bildtext 3 Eller klicka på Excel-alternativ längst ned på menyn, om du vill ange programalternativ.

Du ska öppna en befintlig arbetsbok som du har skapat i en tidigare version av Excel. Klicka på Microsoft Office-knappenBild av knapp i fönstrets övre vänstra hörn. Där visas samma kommandon som du använt tidigare för att öppna och spara arbetsböcker.

Du ser att den här menyn är fullpackad med användbara objekt. Det är till exempel här du hittar programinställningarna som styr saker som att aktivera och inaktivera formatet för R1C1-referenser, eller visa formelfältet i programfönstret. Klicka på Excel-alternativ längst ned på menyn om du vill visa programalternativ.

I tidigare versioner av Excel kunde du ange alternativ i dialogrutan Alternativ som öppnades från Verktyg-menyn. Nu finns många av dessa alternativ här, där de är mer synliga och lättillgängliga när du börjar arbeta med både gamla och nya filer.

Tillbaka till arbetsboken. Klicka på Öppna, markera önskad arbetsbok och klicka på Öppna.

Det är allt som du behöver göra för att öppna en fil som har skapats i en tidigare version. Du är klar att sätta igång.

Sida 12 av 24FÖREGNÄSTA