Sida 12 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

Återkommande avtalad tid i kalender. Dialogruta som visas när återkommande avtalad tid öppnas


Du öppnar en återkommande kalenderpost och visar information om den eller ändrar den genom att dubbelklicka på den. När du gör detta visas ett meddelande som det på bilden, där det finns två alternativ:

Öppna denna förekomst      Välj det här alternativet om du vill visa eller ändra en förekomst, inte hela serien. På en viss dag kanske du vill träna en halvtimme senare än vanligt, utan att behöva ändra den vanliga tiden.

Öppna alla förekomster      Välj det här alternativet när du vill visa eller ändra hela serien, om du till exempel vill flytta alla förekomster av den avtalade tiden "Träning" med en halvtimme.

När serien är öppen ändrar du mönstret genom att klicka på Inträffar varje på fliken Avtalad tid.

Bild av menyflikarna i Outlook

Tips!    Tänk på följande när du arbetar med återkommande objekt:

  • Ta inte bort en återkommande post. Ändra i stället tiden för ”Slutar”. På så sätt bevaras alla tidigare förekomster.
  • Du kan behöva skapa flera olika återkommande kalenderposter för att skapa rätt intervall för en enskild aktivitet. Om du till exempel vill skapa en betalningshändelse som inträffar den 15:e dagen i månaden och även den sista dagen i månaden, måste du skapa två återkommande händelser för att åstadkomma detta.
Sida 12 av 17FÖREGNÄSTA