Sida 9 av 12FÖREGNÄSTA

Länka data till diagram IV: Länka data automatiskt

Menyn Datakolumn inställd på Nätverksnamn och menyn Formtext inställd på Nätverksnamn

Länka rader till former som redan innehåller data från en tidigare version av Visio.

Har du angett data i fönstret Egna egenskaper i en tidigare version av Visio? Det behöver du inte göra längre. Du kan länka diagrammet till en datakälla så att data kan anges åt dig. Om du vill göra det gör du något annat i guiden Länka automatiskt. Till vänster väljer du en datakolumn från datakällan. Till höger, under Formfält, väljer du ett fält där du har angett data tidigare. Då mappas en kolumn i datakällan mot motsvarande formfält. Nu vet Visio vilken rad som ska länkas till vilken form.

Sida 9 av 12FÖREGNÄSTA