Sida 9 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Visa/dölj grupp i hög respektive låg upplösning

Gruppen Visa/dölj på fliken Visa. Alla kommandon i gruppen visas i hög upplösning. I låg upplösning måste du klicka på pilen på gruppknappen om du vill visa kommandona.

All information hittills i den här kursen förutsätter att du använder en skärm med hög upplösning och att programfönstret är maximerat. Om så inte är fallet ser saker och ting lite annorlunda ut. Hur då? Jo, så här:

Låg upplösning     Om du har en låg skärmupplösning, t.ex. 800 × 600 bildpunkter, visas bara gruppnamnet i några av grupperna i menyfliksområdet, inga kommandon. Du måste klicka på pilen på gruppknappen om du vill visa kommandona.

I Word visas exempelvis alla kommandon i gruppen Visa/dölj på fliken Visa när du använder hög upplösning. Med 800 × 600-upplösning visas endast knappen Visa/dölj, inte kommandona i gruppen.

I så fall klickar du på pilen på knappen Visa/dölj när du vill visa kommandona i gruppen.

Vanligtvis är det grupper med kommandon som inte används så ofta som reduceras till namnet i en lägre upplösning.

Minimerat     Om du, oavsett upplösning, minskar fönstrets storlek visas vid en viss storlek endast namnet på en del grupper och du måste klicka på pilen på gruppknappen om du vill visa kommandon.

Tablet PC     Om du arbetar på en Tablet PC med en mindre skärm, märker du att menyfliksområdet anpassas till att visa mindre versioner av flikar och grupper. Om du har en större skärm, anpassas menyfliksområdet så att större versioner av flikar och grupper visas.

Sida 9 av 20FÖREGNÄSTA