Sida 9 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Gruppen Visa/dölj på fliken Visa i hög upplösning. Alla kommandon i gruppen visas.

Gruppen Visa/dölj på fliken Visa. Alla kommandon i gruppen visas med hög upplösning. Om du har låg upplösning måste du klicka på pilen på gruppknappen för att visa kommandona.

Allting som du har hört hittills gäller om skärmen är inställd på hög upplösning och Excel-fönstret är maximerat. Om så inte är fallet ser allt annorlunda ut. Hur kommer det sig? Så här ligger det till:

Låg upplösning    Om bildskärmen är inställd på låg upplösning, till exempel 800 x 600 bildpunkter, visar vissa grupper i menyfliksområden bara gruppnamnet, inte kommandona i gruppen. Du måste då klicka på pilen på gruppknappen om du vill visa kommandona.

På exempelvis fliken Visa har gruppen Visa/dölj flera kommandon för att visa eller dölja olika objekt. Med en högre upplösning visas alla kommandon i gruppen Visa/dölj. Med en upplösning på 800 x 600 visas knappen Visa/dölj, men inte kommandona i gruppen.

I så fall klickar du på pilen på gruppknappen Visa/dölj när du vill visa kommandona i gruppen.

De grupper som bara visar gruppnamnet vid en mindre upplösning är de som innehåller kommandon som inte används så ofta.

Minimerat     Om du gör Excel-fönstret mindre (oavsett upplösning) visas bara gruppnamnen vid en viss storlek, och du måste då klicka på pilen på gruppnamnen för att kommandona ska visas.

Tablet PC     Om du arbetar på en Tablet PC med en mindre skärm, märker du att menyfliksområdet anpassas till att visa mindre versioner av flikar och grupper. Om du har en större skärm, anpassas menyfliksområdet så att större versioner av flikar och grupper visas.

Sida 9 av 24FÖREGNÄSTA