Sida 23 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Nya Excel 2007-filtyper: .xlsx, .xlsm, .xltx och .xlsb

Filtyper som du kan välja när du sparar filer i Excel 2007.

Det finns flera filtyper som du kan välja mellan när du sparar en fil i Excel 2007.

Excel-arbetsbok (*.xlsx)      Spara en arbetsbok som den här filtypen om den inte innehåller makron eller VBA-kod (Microsoft Visual Basic for Applications). Om du försöker att spara en arbetsbok som en Excel-arbetsbok, och det finns makronkommandon eller VBA-projekt i filen, får du en varning om att makrot eller VBA-koden tas bort från filen.

Makroaktiverad Excel-arbetsbok (*.xlsm)     Spara arbetsboken som den här filtypen när arbetsboken innehåller makron eller VBA-kod. Om du försöker att spara en arbetsbok som innehåller makron eller VBA-kod som filtypen Excel-arbetsbok, får du en varning om det här alternativet.

Excel-mall (*.xltx)     Spara arbetsboken som den här filtypen när du behöver en mall.

Makroaktiverad Excel-mall (*.xltm)     Spara arbetsboken som den här filtypen när du behöver en mall och arbetsboken innehåller makron eller VBA.

Binär Excel-arbetsbok (*.xlsb)     Spara arbetsboken som den här filtypen när du har en särskilt stor arbetsbok. Den här filtypen öppnas snabbare än en mycket stor Excel-arbetsbok. Excel-funktionerna finns kvar i den här filtypen, men inte XML.

Excel 97 - Excel 2003-arbetsbok (*.xls)     Spara arbetsboken som den här filtypen när du behöver dela den med någon som arbetar med en tidigare version av Excel, och dem som inte har Microsoft Compatibility Pack för Office 2007.

Microsoft Excel 5.0/95 arbetsbok (*.xls)     Spara arbetsboken som den här filtypen när du behöver dela den med någon som använder Microsoft Excel 5.0. De flesta Excel 2007-funktioner inaktiveras när du sparar som den här filtypen.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Om du sparar en fil som har skapats i en tidigare version av Excel som en Excel 2007-fil, kan filen använda alla nya Excel-funktioner.

Sant.

Falskt.

Excel 2007-filformatet har ändrats till XML eftersom:

Nya funktioner kan läggas till i Excel.

Filerna blir säkrare.

Mindre risk att filerna skadas.

Minskad filstorlek.

Allt av ovanstående.

Med Microsoft Compatibility Pack installerat går det att öppna Excel 2007-filer i följande versioner av Excel:

Excel 95 - Excel 2003.

Excel 97 - Excel 2003.

Excel 2000 - Excel 2003.

Någon skickar en Excel 2003-fil till dig, som du öppnar i Excel 2007. När du har arbetat med filen i 2007 sparas den automatiskt som Excel 2007, såvida du inte väljer ett annat alternativ.

Sant.

Falskt.

Sida 23 av 24FÖREGNÄSTA