Sida 3 av 13FÖREGNÄSTA

Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok

Menyfliksområdet med relaterade kommandon ordnade i grupper

Bildtext 1 Menyfliksområdet visas överst i Excel.
Bildtext 2 Kommandon som hör ihop har ordnats i grupper i menyfliksområdet.

Överst i Excel 2007-fönstret visas menyfliksområdet som består av flikar. Varje flik är kopplad till en viss sorts uppgift som användaren kan utföra i Excel. Klicka på flikarna om du vill se vilka kommandon som finns på respektive flik. Start är den första fliken till vänster och innehåller vanliga kommandon som används varje dag.

Kommandona är ordnade i små grupper. De kommandon som du använder när du vill redigera celler återfinns exempelvis i gruppen Redigering och kommandon som du använder när du vill arbeta med celler finns i gruppen Celler. Du ska få börja med att använda en del av kommandona i grupperna Celler och Redigering i övningen i slutet av den här lektionen (du måste då ha tillgång till Excel 2007).

Sida 3 av 13FÖREGNÄSTA