Sida 2 av 13FÖREGNÄSTA

Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok

Kolumner, rader och celler

Kolumner, rader och celler är vad du ser när du öppnar Excel.

När du startar Excel visas ett stort tomt rutnät med bokstäver överst och siffror längs vänsterkanten. Längst ned hittar du flikar med namnen Blad1, Blad2 och så vidare.

Om du inte har använt Excel tidigare undrar du säkert vad du ska göra härnäst.

Först ska du få lära dig grunderna i Excel så att du kan skriva in information.

Sida 2 av 13FÖREGNÄSTA