Sida 1 av 13FÖREGNÄSTA

Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok

Översiktsbild på kurs
Lär dig att skapa en arbetsbok i Microsoft Office Excel 2007, att skriva in och redigera text och tal och att lägga till och ta bort kolumner och rader.

Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • Tre lektioner som du gör i din egen takt och tre praktiska övningar. Du måste ha Excel 2007 för att kunna göra övningarna.
  • Ett kort test i slutet av varje lektion. Test betygsätts inte.
  • En snabbreferens som du tar med dig efter att du har slutfört kursen.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • Skapa en ny arbetsbok
  • Skriva in text och tal
  • Redigera text och tal
  • Infoga och ta bort kolumner och rader.

Du har fått i uppgift att lägga till data i Excel 2007, men du har aldrig arbetat med Excel. Hur börjar du?

Eller du kanske har arbetat i Excel någon enstaka gång men är fortfarande osäker på grunderna – hur du lägger till olika typer av data, redigerar data eller lägger till och tar bort extra kolumner och rader.

Här får du lära dig allt du behöver för att kunna arbeta med Excel, snabbt och utan krångel.

Om du vill veta mer om den här kursen läser du avsnitten Mål och Om den här kursen eller tittar i innehållsförteckningen. Klicka sedan på Nästa för att starta den första lektionen.

Sida 1 av 13FÖREGNÄSTA