Sida 10 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Kommandot Alternativ på Verktyg-menyn i huvudfönstret i Outlook, dialogrutan Alternativ

Känns det bekant? Sättet som du kommer åt programalternativen på i Outlook har inte ändrats.

I Outlook finns många alternativ som du kan använda för att ändra utseende och funktioner.

Platsen där du anger alternativ för hela Outlook, t.ex. standardpåminnelsetiden för avtalade tider eller standardplatsen för var skickade meddelanden sparas, har inte ändrats. Du klickar fortfarande på AlternativVerktyg-menyn i huvudfönstret i Outlook och använder dialogrutan Alternativ. En del saker som gäller alternativ har dock ändrats och det ska vi ta upp härnäst.

Sida 10 av 36FÖREGNÄSTA