Sida 16 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Lägga till ett sidhuvud genom att skriva i området ”Klicka för att lägga till sidhuvud” högst upp i kalkylbladet

Om du vill lägga till ett sidhuvud klickar du i området "Klicka för att lägga till sidhuvud" i sidlayoutvyn. Fliken Verktyg för sidhuvud och sidfot och Design visas högst upp i menyfliksområdet.

Som en sista åtgärd ska du lägga till sidhuvuden och sidfötter i kalkylbladet, så att det blir tydligt vad informationen handlar om.

Först byter du till sidlayoutvyn. Klicka på fliken Visa och sedan på Sidlayout i gruppen Arbetsboksvyer. (Eller klicka på den mellersta knappen i verktygsfältet VisaVerktygsfältet Visa längst ned i fönstret.)

Det är mycket enkelt att lägga till sidhuvuden och sidfötter i sidlayoutvyn. I stället för att öppna en dialogruta och lägga till ett sidhuvud, klickar du bara i området Klicka för att lägga till sidhuvud högst upp på sidan.

När du gör det visas fliken Verktyg för sidhuvud och sidfot och Design i menyfliksområdet. På dessa finns alla kommandon som du behöver för att arbeta med sidhuvuden och sidfötter. Det finns också ett nytt kommando i Excel 2007 som använder olika sidhuvuden och sidfötter på udda och jämna sidor.

I den här rapporten ska du skriva Försäljningsrapport för juni och sedan är du klar. När du klickar i kalkylbladet försvinner fliken Verktyg för sidhuvud och sidfot och Design och kommandona tills du behöver dem igen. När du vill visa dem igen klickar du i sidhuvuds- eller sidfotsområdet i sidlayoutvyn.

I övningen får du arbeta praktiskt med sidhuvuden och sidfötter.

Sida 16 av 24FÖREGNÄSTA