Sida 9 av 20FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med Access 2007

Starta en Access 2007-databas med en av alla färdiga mallar

Mallar, mallar, mallar.

Databasmallar är en annan nyhet i Access 2007 som gör det enkelt att starta en databas på ett ögonblick, utan att du behöver utforma eller skapa den. Populära, användbara databaser ingår. De är kostnadsfria, byggda för ändamålet och nya läggs hela tiden till på sidan Komma igång. Sidan visas på bilden.

När du har öppnat en databasmall, kan du enkelt börja ange data. Du kan också anpassa den så att den passar dig eller utöka dess funktion genom att lägga till en ny tabell eller ett annat formulär. Lär dig mer om mallar i kurserna "Enkelt Access med mallar". Du hittar länkar till dem i Snabbreferens i slutet av kursen.

Sida 9 av 20FÖREGNÄSTA