Sida 1 av 23FÖREGNÄSTA

Koppla dokument I: Använda koppling av dokument för massutskick

Delar i en dokumentkoppling
Lär dig hur du kan använda dokumentkoppling i Word 2007 för att skapa brev och kuvert för massutskick.Har du inte 2007-versionen av Microsoft Office? Du kan hämta en kostnadsfri 60-dagars utvärderingsversion eller köpa den nu.

Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • Tre självstudielektioner och två praktiska övningar. För övningarna krävs Word 2007 och Excel 2007.
  • Ett kort test i slutet av varje lektion. Test betygsätts inte.
  • En snabbreferens som du tar med dig efter att du har slutfört kursen.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • Förstå hur dokumentkoppling fungerar så att du får det resultat du vill ha.
  • Skapa ett dokument för ett massutskick.
  • Använda guiden Koppla dokument för att genomföra en enkel dokumentkoppling.

För att du ska kunna genomföra övningarna i den här kursen måste du också ha installerat Microsoft Office Excel 2007 på datorn.

Om du redan vet en del om processen för att koppla dokument och guiden Koppla dokument kan du gå till nästa kurs, Koppla dokument II: Använda menyfliksområdet och utföra en komplex dokumentkoppling, där du kan lära dig hur du kopplar dokument med hjälp av fliken Utskick i menyfliksområdet.


Tänk dig att du behöver skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till alla dina medarbetare, med personlig information om skatter och lön.

Det skulle ta många timmar att skapa alla brev, e-postmeddelanden och/eller kuvert var för sig. Det är i sådana situationer som du kan ha stor nytta av funktionen för dokumentkoppling. När du kopplar dokument behöver du bara skapa ett dokument som innehåller den information som är identisk i varje exemplar (av ett brev, ett kuvert eller ett e-postmeddelande), och lägga till platshållare för den information som är unik för varje exemplar. Resten görs automatiskt i Word.

Om du vill veta mer om den här kursen läser du avsnitten Mål och Om den här kursen eller tittar i innehållsförteckningen. Klicka sedan på Nästa för att starta den första lektionen.

Sida 1 av 23FÖREGNÄSTA