Sida 12 av 20FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med Access 2007

Menyfliksområdet i Access 2007

Menyfliksområdet klarar allt.

I menyfliksområdet överst i alla fönster visas alla kommandon för arbete med databasen. På fliken Skapa hittar du till exempel kommandon för att skapa nya tabeller och andra databasobjekt. Du kommer att använda fliken Externa data när du vill importera eller exportera data.

Varje flik i menyfliksområdet innehåller egna grupper och varje grupp innehåller kommandon för en viss aktivitet, till exempel sortera och filtrera, dölja och visa, kopiera och klistra in. Du har förmodligen gissat att menyfliksområdet är nytt i Access 2007. Bra gissat.

Sida 12 av 20FÖREGNÄSTA