Sida 3 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Sidan Komma igång för Access 2007

Via sidan Komma igång kan du hämta databasmallar.

När du startar Access 2007 visas den nya Komma igång-sidan. Här kan du se att den här versionen av Access har utformats för att bespara dig en hel del arbete. Med hjälp av kategoriindelade mallar behöver du inte starta jobbet från början. Mallar är färdiga, uppgiftsbaserade databaser som du kan hämta och sedan använda direkt. Välj och klicka. Så snabbt går det!. Du får veta mer om mallar i nästa lektion, men först lite information om andra stora förbättringar.

Sida 3 av 21FÖREGNÄSTA