Sida 13 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

En avtalad tid i kalendern, närbild på listrutan Påminnelse i en avtalad tid som öppnats för redigering, dialogrutan Påminnelse


När du skapar och skriver en kalenderpost skapas en påminnelse automatiskt i Outlook. Ett meddelande om en avtalad tid eller ett möte visas 15 minuter innan mötet eller tiden börjar. Bilden visar hur du kan ändra påminnelsetiden för en kalenderpost genom att öppna posten och justera inställningen i rutan Påminnelse på fliken Avtalad tid.

Bildtext 1 Öppna den avtalade tiden genom att dubbelklicka på den.
Bildtext 2 Välj påminnelsetid.
Bildtext 3 Påminnelsen visas på den angivna tiden.

Under övningssessionen i slutet av kursen får du veta var och hur du ändrar inställningen för automatiska påminnelser.

Kan du få påminnelser om händelser också? Ja, ett meddelande om händelsen visas 18 timmar innan den börjar. Du kan inte ändra denna inställning, däremot kan du på samma sätt som i bilden ändra påminnelsen för enskilda för händelser.

Sida 13 av 17FÖREGNÄSTA