Sida 21 av 35FÖREGNÄSTA

Jobba snabbare i Word 2007

Fliken Sidlayout i menyfliksområdet

Här kontrollerar du sidlayouten och utskriftsformatet innan du skriver ut.

Du är redo att skriva ut – men är du verkligen det? Det är en god idé att kontrollera hur sidorna arrangeras för utskrift. Allt du behöver för det finns på fliken Sidlayout. Gruppen Utskriftsformat innehåller kommandona Storlek (8,5 x 11, A4 och så vidare), Orientering (liggande och stående) och Marginaler.

Rätt uppfattat: Marginalinställningarna finns nu på samma nivå som de andra kommandona i gruppen. Om du ville använda marginalinställningarna i de tidigare versionerna var du tvungen att öppna Arkiv-menyn, navigera till Utskriftsformat och så vidare. Nu slipper du det.

Sida 21 av 35FÖREGNÄSTA