Sida 17 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Översikt över dokument som öppnas i 2007 och i 2003

Dela dokument mellan Office 2007-systemet och en tidigare version av Office.

Du kanske är den förste i arbetsgruppen som uppgraderar till Office 2007, eller du kanske samarbetar med avdelningar som måste använda Office-dokument sparade i äldre format. Ni kan dock fortfarande dela dokument med varandra och du ska nu få veta hur.

Du kan öppna en fil som har skapats i tidigare versioner av Office, från 95 till 2003. Du bara öppnar filen som vanligt. När du har arbetat med den i 2007-versionen kanske du vill spara den. Som standard sparas en fil i en tidigare version som just den versionen med dialogrutan Spara som. När du sparar filen får du genom funktionen Kompatibilitetskontroll veta om några funktioner som har lagts till i filen kan vara obrukbara, eller har ersatts med närliggande funktioner.

Obs!     Om du öppnar en presentation som har skapats i PowerPoint 95 sparas den som standard i PowerPoint 2007-format. Du kan dock välja att spara filen i 97-2003-format.

Om du vill spara filen i 2007-format väljer du Word-dokument, Excel-arbetsbok eller PowerPoint-presentation i rutan Filformat.

Kolleger som har Word-, Excel- eller PowerPoint-versionerna 2000 till 2003 (och de senaste säkerhetskorrigeringarna och Service Pack-versionerna) kan öppna dina 2007-filer. När de klickar på ditt dokument tillfrågas de om de vill hämta en konverterare som gör att de kan öppna ditt dokument.

Mer information om det nya filformatet finns i specifika kurser om Word 2007, Excel 2007 och PowerPoint 2007. Länkar till dessa kurser finns i Snabbreferensen.

Sida 17 av 20FÖREGNÄSTA