Sida 3 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Menyflikarna i ett nytt e-postmeddelande

Ett nytt e-postmeddelande. Menyflikarna är längst upp i fönstret.

Menyflikarna visas varje gång du skapar eller redigerar något i Outlook. Det gäller bl.a. när skapar eller ändrar e-postmeddelanden, kalenderobjekt, kontakter, aktiviteter eller journalposter.

Varför bytte vi till det här nya systemet? Vi tog grundligt reda på hur kommandona i Outlook användes. Med utgångspunkt från undersökningen gjorde vi några kommandon mer framträdande och ordnade vanliga kommandon så att de nu visas och grupperas på sätt som gör att de är lättare att hitta och använda.

Obs!     Om du har använt Microsoft Office Word 2007 känner du igen menyflikarna för Outlook-meddelanden. Eftersom redigeraren i Outlook 2007 baseras på Word 2007 är många av de kommandon och alternativ som är tillgängliga i Word tillgängliga också när du skapar meddelanden i Outlook.

Sida 3 av 36FÖREGNÄSTA