Sida 20 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Signaturnamn under kommandot Signatur: Företag, Personligt, kommandot Signaturer


Om du använde en personlig e-postsignatur i slutet av meddelandena när du arbetade i din tidigare version av Outlook, är samma signatur tillgänglig när du uppgraderat till Outlook 2007.

Om du inte använde signaturer (de kanske verkade för komplicerade eller så kom du inte ihåg hur du skapade eller var du hittade dem), så blir du nöjd när du ser hur lätt det är att arbeta med signaturer i Outlook 2007.

Du kan ändra befintliga signaturer, skapa nya eller ange en standardsignatur genom att klicka på pilen under kommandot Signatur, så som visas på bilden:

Bildtext 1 Om du har skapat signaturer förut visas de här.
Bildtext 2 Klicka på Signaturer om du vill skapa nya signaturer, ange en standardsignatur eller ändra befintliga signaturer.
Sida 20 av 36FÖREGNÄSTA