Sida 13 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Klicka på Spela upp om du vill visa hur en ny kolumn infogas.

Kalkylbladet innehåller rader med produkter som har beställts från olika leverantörer.

Du behöver lägga till en kolumn för kategorier, för att kunna identifiera olika produkter som mjölkprodukter, spannmål och så vidare. Du vill att kolumnen ska ligga mellan två kolumner med data som redan finns i kalkylbladet.

Du ska lägga till kolumnen till höger om kolumnen Antal, så du klickar i kolumnen Leverantör. Därefter klickar du på pilen bredvid Infoga i gruppen Celler på fliken Start. Klicka på Infoga kalkylbladskolumner på menyn som visas. En ny tom kolumn infogas där du skriver ny information.

Klicka på Spela om du vill visa hur en kolumn infogas i ett kalkylblad.

Nu när du har lagt till en kolumn och lagt till data kanske du behöver justera kolumnbredden så att data får plats. Klicka på pilen på Format i gruppen Celler och klicka sedan på Autopassa kolumnbredd i listan som visas.

I listan Format finns alla kommandon som behövs för att justera radhöjd och kolumnbredd, samt dölja och ta fram rader, kolumner och blad.

Sida 13 av 24FÖREGNÄSTA