Sida 4 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Kommandona Klistra in, Klipp ut och Kopiera i Word och Excel

I Word och Excel används kommandona Klistra in, Klipp ut och Kopiera flitigt och därför är det logiskt att de har placerats på fliken Start, den första fliken i menyfliksområdet.

Kommandon har organiserats efter hur de används. Microsoft har tagit reda på att Microsoft Office-användare vanligtvis endast använder ett fåtal kommandon, som de dock använder ofta, och dessa baskommandon har nu getts en mer framträdande placering.

Ett exempel på ett sådant kommando är Klistra in. Det är ett av de mest använda kommandona och därför har det fått den mest framträdande platsen i fönstret, tillsammans med de närliggande kommandona Klipp ut och Kopiera.

Kommandon som används ofta behöver inte längre dela utrymme med mindre närbesläktade kommandon på en meny eller i ett verktygsfält. De kommandon som används mest är också de som ska vara närmast till hands.

Mindre vanliga kommandon har fått mer undanskymda placeringar i menyfliksområdet. De flesta använder exempelvis Klistra in special mer sällan än Klistra in och därför måste du klicka på pilen på Klistra in för att komma till Klistra in special.

Sida 4 av 20FÖREGNÄSTA