Sida 8 av 20FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med Access 2007

Sidan Komma igång i Access 2007

Börja på sidan Komma igång. Var annars?

Även om du aldrig har använt Access tidigare kan du börja arbeta med en egen Access 2007-databas på mindre än fem minuter. Om du har använt Access tidigare kommer du att bli överraskad.

Sidan Komma igång är ny i Access 2007 och har massor att erbjuda. Du hittar aktuella mallar, länkar till alla Access 2007-mallar samt användbara länkar till Office Online, till exempel videodemonstrationer.

Sidan Komma igång visas när du öppnar Access 2007. När du har öppnat en databas kan du gå tillbaka till sidan Komma igång när som helst genom att stänga databasen. Nu kommer vi att ta upp mallar.

Sida 8 av 20FÖREGNÄSTA