Sida 13 av 20FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med Access 2007

Det är enkelt att skapa en ny databas.

I Access 2007 är det verkligen möjligt att skapa en databas och börja arbeta med den på mindre än fem minuter. Klicka på Spela upp om du vill se hur du gör. Och prova sedan själv i övningen.

Sida 13 av 20FÖREGNÄSTA