Sida 23 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Mappen Skickat i Alla e-postmappar, Meddelande i Skickat, öppet meddelande med Återkalla detta meddelande markerat under Andra åtgärder


Tänk dig att du nyss klickat på Skicka och du kommer på att en viktig detalj i meddelandet är helt fel (du kanske har skrivit fel tid för ett kommande möte).

Om du använder Microsoft Exchange Server för e-post kan du återkalla meddelandet som du nyss skickat. Om ingen av mottagarna hinner läsa meddelandet kan du återkalla det, skicka en korrigerad version och undvika problemet. Så här gör du:

Bildtext 1 Klicka på Skickat i navigeringsfönstret för att växla till den mappen.
Bildtext 2 Dubbelklicka på meddelandet som du vill återkalla i mappen Skickat så att det öppnas.
Bildtext 3 Klicka på Andra åtgärder i gruppen Åtgärder och klicka på Återkalla detta meddelande.

Obs!    Om kommandot Återkalla detta meddelande inte visas beror det troligen på att du inte använder Microsoft Exchange Server för e-post. Mer information om hur du tar reda på det finns i Snabbreferensen i slutet av kursen.

Sida 23 av 36FÖREGNÄSTA