Sida 15 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

Anvisningar om hur du ändrar tid


När du schemalägger ett möte vill du väja en tid när andra kan delta. I Outlook kan du och dina arbetskamrater ta reda på när ni är upptagna, vem som inte är på jobbet och vem som är ledig – och när.

Kantfärgen för en kalenderpost anger om den tiden har schemalagts som Ledig, Upptagen, Preliminärt eller Frånvarande. Kantfärgen visas i din egen kalender och du kan ändra den.

Nya avtalade tider och möten registreras automatiskt som upptagna, och händelser registreras automatiskt som lediga. Genom att se till att informationen är aktuell och korrekt, kan du utnyttja funktionerna för att dela kalendern med andra.

Obs!    

  • Om du ändrar tidsinställningen för en händelse från ledig till något annat, skuggas hela dagen för den händelsen.
  • Om du ändrar tidsinställning för ett möte som du inte har skapat själv skrivs din ändring över om mötesorganisatören uppdaterar tiden för mötet.
Sida 15 av 17FÖREGNÄSTA