Sida 10 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Mallen Kontakter har markerats och information om hämtningen visas

Markera en mall och ange ett namn på databasen.

När du väljer en mall visas mer information om mallen i fönstret till höger om Komma igång-sidan i Access 2007. Här kan du ange ett eget namn för databasen och det är detta namn som visas när du hämtar mallen till datorn. Här finns också knappen Hämta.

När hämtningen är klar ser du i navigeringsfönstret vad som finns i den nya databasen. Du får prova på att göra detta i övningssessionen.

Sida 10 av 21FÖREGNÄSTA