Sida 8 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

Uppgiftsområde i kalender med slutförd uppgift förbockad och struken


En uppgift är en post som du vill visa i kalendern men som inte behöver schemaläggas på en specifik tidpunkt eller gälla en hel dag. Uppgiftsområdet visas i kalenderns dags- och veckovy.

Ärenden som du måste uträtta är exempel på uppgifter. När du har slutfört en uppgift bockar du av den. En slutförd uppgift kvarstår på den dag då den slutfördes så att du snabbt kan kontrollera när du gjorde vad, på det sätt som bilden visar: Den slutförda uppgiften har strukits över och markerats med en bock.

Du kan ange starttid och sluttid för en uppgift. Om du inte slutför uppgiften inom denna tid flyttas den automatiskt framåt och visas på aktuell dag tills du planerar om den eller bockar av den.

Tips!     Om du snabbt vill schemalägga om en uppgift öppnar du veckovyn och drar uppgiften från en dag till en annan.

Mer information om hur du skapar och använder uppgifter finns i avsnittet Håll ordning i Inkorgen med Outlook 2007.

Sida 8 av 17FÖREGNÄSTA