Sida 14 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

Kalender före och efter användning av kategorier


Vill du bli uppmärksammad på födelsedagar och snabbt kunna skilja på personliga avtalade tider och jobbets avtalade tider? Det gör du enkelt i Outlook med hjälp av färgkodade kategorier. Du namnger färgkategorierna (och ändrar namnen när du så önskar) och kan använder färgerna för att framhäva vissa poster framför andra.

I övningssessionen i slutet av lektionen får du öva på att färgkoda kalenderposter. Information om hur du färgkodar din e-post med samma system finns i avsnittet Håll ordning i Inkorgen med Outlook 2007.

Obs!     Om du färgkodade kalenderposter med hjälp av etiketter i Outlook 2003 undrar du kanske om du måste redigera varje enskild kalenderpost för att kunna använda det nya systemet? Lyckligtvis är svaret nej. När du uppgraderar till Outlook 2007 uppdateras dina kalenderetiketter automatiskt till färgkategorier. Mer information om detta finns i snabbreferensen i slutet av kursen.

Sida 14 av 17FÖREGNÄSTA