Sida 3 av 17FÖREGNÄSTA

Fördjupa planeringen

Ram för schema, bild

Om du inte har arbetat så mycket med schemaläggning i Project kanske några av schemaläggningsalternativen är nya för dig.

När du skapar projektplaner finns det vissa grundläggande formler och funktioner som så att säga arbetar bakom kulisserna i Project. I den här lektionen får du lära dig skräddarsy dessa hjälpmedel så att du uppnår de resultat som projektet kräver.

Vi går igenom:

  • Schemaläggningsformeln

I Project används en schemaläggningsformel för beräkning av de olika elementen i projektschemat, Varaktighet = Arbete ÷ Resursenheter.

  • Aktivitetstyper

Aktivitetstyper är inställningar som du använder för aktiviteter och som påverkar hur aktiviteterna beräknas av formeln. Exempel: Om du "fixerar" varaktigheten för en aktivitet kommer detta värde att vara konstant vid beräkning av arbete och resursenheter.

  • Insatsberoende schemaläggning

Funktionen för insatsberoende schemaläggning träder i kraft när du lägger till eller tar bort resurser från aktiviteter. Med den här inställningen behålls arbetsinsatsen konstant när du ändrar tilldelade resursenheter och på så sätt kan du lättare uppskatta aktivitetens varaktighet.

De här olika schemaläggningsfunktionerna fungerar oberoende av varandra, men också tillsammans. I den här lektionen får du lära dig hur de fungerar, både enskilt och tillsammans, så att du kan justera och styra projektschemat på ett effektivare sätt.

Sida 3 av 17FÖREGNÄSTA